Głównym przedmiotem działalności firmy, jest oznakowanie pionowe, jednakże przez kolejne lata naturalną koleją rzeczy był rozwój w kierunku szeroko pojętego oznakowania dróg.

Zakres działalności obejmuje:

GIERA Znaki Drogowe

Oznakowanie drogi

Pointers