Giera Znaki Drogowe

Dążenie do ciągłego rozwoju technicznego oraz innowacji jest dla nas priorytetem

Intro

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską o wysokich kompetencjach zawodowych, potwierdzonych odpowiednim wykształceniem, szkoleniami, kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem i praktyką. Wszystko to, w połączeniu z najnowocześniejszą bazą sprzętową, przekłada się na wysoką jakość naszych produktów i usług.

Współpracujemy z niezależnymi instytutami badawczymi oraz uczelniami technicznymi, by asortyment produkowany w naszych fabrykach posiadał stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.

25

Certyfikaty

50

Atesty

40

Aprobaty techniczne